Aicinām pedagogus apgūt metodes bērnu savstarpējās vardarbības novēršanai

07.02.2017

Aicinām pedagogus apgūt metodes bērnu savstarpējās vardarbības novēršanai

Mobings ir atkārtota agresīva uzvedība, kas sistemātiski nodara fizisku vai emocionālu kaitējumu kādam konkrētam cilvēkam. Tas rodas grupā, kur bērni ir savstarpēji saistīti, un ietver manipulāciju, kontrolēšanu, noniecināšanu, apkaunošanu vai noraidīšanu.

Pasaules Veselības organizācijas pirms dažiem gadiem publiskotais pētījums par skolēnu veselības ieradumiem 39 valstīs atklāja, ka Latvijā ir vieni no augstākajiem vienaudžu vardarbības rādītājiem. Arī Latvijā jaunākie pētījumi (Tiesībsargs, 2015) rāda, ka tikai 1% bērnu nav redzējis, ka citam bērnam skolā dara pāri, savukārt 46% norāda, ka paši skolā piedzīvojuši pāridarījumus no citiem bērniem. Turklāt modernās tehnoloģijas ir radījušas jaunus veidus, kādos mobings var notikt nemanāmi - veicot pazemošanu sociālajos tīklos vai slēgtās sarunu grupās.

Vidē, kur skolēni velta daudz enerģijas savstarpējo attiecību risināšanai, maz laika paliek izglītībai un personīgai izaugsmei, turklāt mobings negatīvi ietekmē ne tikai pašu upuri, bet arī kopējo klases klimatu un mācību procesu. Lai to nepieļautu, izglītības iestādes var izmantot preventīvas metodes, visai bērnudārza grupiņai vai klasei kopā nostiprinot pozitīvus uzvedības modeļus un konfliktsituāciju risināšanas prasmes. Liela nozīme ir arī kopējai skolas videi, kas veicina atklātu komunikāciju par problēmām un atbalsta pedagogu iesaistīšanos problēmu risināšanā.

Mobinga gadījumā ļoti nozīmīgu lomu līdzās pāridarītājam un upurim spēlē apkārtēji bērni – novērotāji, kuri atbalsta pāridarītāju un kopā vēršas pret upuri. Kamēr pāridarītājam un upurim situācijas mainīšanai bieži ir nepieciešama speciālista palīdzība, novērotāji var ļoti būtiski mainīt situāciju paši – ja spēj atpazīt mobinga situācijas un izvēlēties neatbalstīt pāridarītāju. Preventīvo programmu efektivitātes pētījumi norāda, ka savstarpējās neiecietības apmēru var ievērojami samazināt – piemēram, Lielbritānijas īstenoto programmu laikā mobinga apmērs tika samazināts par 20 līdz 80%, Norvēģijā par 50% (Olweus, D. Bully/victim problems in school:Facts and intervention. European Journal of Psychology of Education.).

Lai palīdzētu pedagogiem preventīvi novērst mobinga riskus, ieviešot preventīvas programmas savās iestādēs, “Centrs Dardedze” aicina izmantot lomu spēles, diskusijas un citas interaktīvas metodes, kas trenē bērnu prasmes atpazīt nevēlamas situācijas un ieņemt aktīvu lomu to risināšanā pašiem bērniem. Tuvākās apmācības un semināri:

  • 16.februārī Antimobinga programma darbā ar maziem bērniem “Lielās dzīves skola” vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanai.
  • 21. februārī seminārs par darbu ar pusaudžiem vienaudžu savstarpējās vardarbības novēršanai, izmantojot spēli “Kas un Kāds tu esi?!”.
  • Piedāvājam rīkot izbraukuma semināru “Mobinga novēršana skolas vidē” pavasara brīvlaikā.
  • Jaunieši un sekstinga riski" – piedāvājam organizēt izbraukuma semināru skolas pedagogiem.
  • Iecietības stundiņas” - interaktīva un jauniešiem viegli uztverama 40 minūtes gara nodarbība ar mērķi izglītot par vienaudžu savstarpējās vardarbības cēloņiem un sekām, kā arī veidiem, kā to izbeigt. (5.-9.klašu skolēniem).
  • Foruma teātris” - praktiska nodarbība, kur skolēniem tiek parādīta reāla mobinga situācija ar aicinājumu šo situāciju mainīt, uzlabot un meklēt risinājumus, pašiem kļūstot par “aktieriem”. (5.-9.klašu skolēniem).

Plašāka informācija: www.centrsdardedze.lv, www.drosmedraudzeties.lv.

Atpakaļ
       Ziedot

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes