Kristīne Jozauska

19.09.2017

Kristīne Jozauska

Kristīne Jozauska (Izglītības kvalitātes dienests)

Prezentācija: Ikvienam bērnam ir tiesības uz pilnvērtīgu un veselīgu dzīvi. Un tā ir mūsu - pieaugušo atbildība nodrošināt vidi, kas veicina uzticēšanos, draudzību, drošību un laimi. Mūsdienu neierobežoto iespēju un risku sabiedrībā bērnu tiesību aizsardzība sastopas ar jauniem izaicinājumiem un garantiju trūkumu. Efektīvai tiesību aizsardzības mehānismu izmantošanai, pirmkārt, ir nepieciešama vienota izpratne par problēmām. Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti visā pasaulē atzīst, ka veselīgas bērnu attīstības pamatā ir sadarbības un dalītas atbildības princips. Izglītības iestādes kļūst par aizvien nozīmīgākiem bērnu identitātes, labklājības un garīgās veselības veicinātājām. Pētījumi apliecina, ka skolotāju kompetence vistiešākajā veidā vai nu pozitīvi vai negatīvi ietekmē problēmu risināšanu.

Kristīne Jozauska: Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” nacionālā koordinatore. Psiholoģijas un izglītības zinātņu maģistre, šobrīd studē pedagoģijas doktorantūrā. Līdzšinējā darba pieredze galvenokārt saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības jomu, konsultēšanu, psihosociālās palīdzības sniegšanu gan bērniem, gan viņu vecākiem, sadarbības veidošanu ar partnerorganizācijām. Pēdējos gados darbojas izglītības jomā, pētot skolotāju kompetenci izglītības sistēmas dinamiskajā mainībā. 

Atpakaļ
       Ziedot

Piesakies ziņām epastā

Vecākiem
Speciālistiem
Piekrītu Dardedzes privātuma politikai un vēlos saņemt e-pastus ar piedāvājumiem un jaunumiem no Dardedzes